Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Xã Thiện Mỹ có vị trí khá đặc biệt, nằm tiếp giáp thị trấn Trà Ôn, đây là cửa ngõ Đông - Nam để vào trung tâm huyện Trà Ôn, có Quốc lộ 54 đi qua với hệ thống sông rạch chằng chịt,  nhất  là tuyến  sông  Hậu  và sông Măng Thít (sông  Nicolai) là nguồn cung cấp nước ngọt thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Với nguồn nông sản dồi dào, giao thông thuận lợi cả đường bộ và đường thuỷ, xã Thiện Mỹ trở thành một địa bàn có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế và khu vực phòng thủ quân sự của huyện Trà Ôn.

Nhìn vào bản đồ huyện Trà Ôn, Thiện Mỹ nằm ở hữu ngạn hạ lưu sông Hậu, phía Đông của xã giáp xã Vĩnh Xuân và xã Tích Thiện. phía Tây giáp Thị Trấn Trà Ôn và sông Măng Thít, phía Nam giáp sông Hậu, phía Bắc giáp xã Tân Mỹ.

Xã có hai con sông chính là sông Hậu và Sông Măng Thít bao bọc ở phía Nam và phía Tây. Ngoài ra còn có các con sông phụ như: sông rạch Tra, sông rạch Cống, sông rạch Sung. Với hệ thống kinh rạch chằng chịt như: rạch Bà Tam, rạch Voi, rạch Ba  So,  rạch  Bang  Chang  v.v…nước  ngọt  quanh  năm.  Phù  sa  từ  sông  Hậu  và  sông Măng tràn về tạo cho vùng đất Thiện Mỹ càng màu mỡ và trù phú.

Xã Thiện Mỹ có 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer với 3.235 hộ, 10.453 nhân khẩu phân  đều  ở  9  ấp  gồm:  ấp  Giồng  Thanh  Bạch,  Mỹ  Hòa,  Mỹ  Trung,  Cây  Điệp,  Đục Dông, Tích Khánh, Mỹ Lợi, Mỹ Phó và ấp Mỹ Hưng. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 2.166,99 ha, trong đó đất nông nghiệp 1820,15 ha ,đất phi nông nghiệp 348,95 ha. Xã có 01 Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Ông Tiền quân Thống Chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn, 01 Từ đường Trúc Lâm, 01 Hội thánh Tin Lành và 08 chùa Phật.

Thiện Mỹ là xã nông nghiệp với giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 85% cơ cấu kinh tế của xã với 85% lực lượng lao động trong lĩnh vực này.Trong những năm gần đây nông nghiệp có những bước phát triển khá, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng với tỷ lệ trồng trọt 85 % - chăn nuôi 10 % và dịch vụ 5 %; Thu nhập bình quân đầu người  năm 2010  đạt 15  triệu  đồng/người/năm,  đến cuối  năm 2022 phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 64.1 triệu đồng/người/năm. Công tác xóa đói giảm nghèo được các ngành các ấp quan tâm thực hiện. Các chính sách về an sinh xã hội cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng dể bị tổn thương trong xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt; các phong trào văn hóa – văn nghệ được phát huy ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia thực hiện.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, xã Thiện Mỹ đã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2017; phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, năm 2025 đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã có Quốc lộ 54 đi qua dài 6,6 km, Hương lộ 70  dài 4,5 km, Đường tỉnh 907 dài 0,85 km, xã có 04 tuyến đường nhựa liên ấp dài 9,352 km, Xã có 4 tuyến đường liên xóm dài 6,705 km đạt chuẩn đường cấp C. Hiện có 09/09 ấp có đường nhựa đi qua, 9/9 ấp có đường nội ấp đảm bảo đi lại 2 mùa mưa nắng.  Xã có 01 Trung tâm văn hóa học tập công đồng và 01 nhà văn hóa cụm liên ấp, có 04 điểm sinh hoạt văn hóa để phục vụ các hoạt động cộng đồng; 2 điểm họp chợ với hình thức “tự sản, tự tiêu” phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Ủy ban nhân dân xã Thiện Mỹ là xã loại 1: gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an và các công chức chuyên môn.

3. Danh bạ cán bộ, công chức

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
Phan Thanh Lâm Chủ tịch UBND 02703.770.425 ptlam.hto@vinhlong.gov.vn
Lý Minh Chiến Phó Chủ tịch UBND 02703.770.425 lmchien.hto@vinhlong.gov.vn
Lâm Thị Ngọc Dung Phó Chủ tịch UBND 02703.770.425 ltndung.hto@vinhlong.gov.vn
Phạm Hữu Nghĩa Trưởng Công an 02703.770.710 phnghia.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoài Hận Chỉ huy trưởng BCHQS 02703.770.425 nhhan.hto@vinhlong.gov.vn
Trần Quốc Xuyên Công chức VP-TK 02703.770.425 tqxuyen.hto@vinhlong.gov.vn
Phan Thị Út Công chức VP-TK 02703.770.425 ptut.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Bé Ba Công chức VP-TK 02703.770.425 ntbba.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Na Công chức TP-HT 02703.770.425 nvna.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chí Công Công chức VH-XH (TTTTDL) 02703.770.425 nccong.hto@vinhlong.gov.vn
Đặng Văn Toàn Công chức VH-XH (LĐTBXH) 02703.770.425 ntkthuy.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Danh Công chức ĐC-XD, NN-MT 02703.770.425 nhdanh.hto@vinhlong.gov.vn
Trần Thanh Thùy Công chức ĐC-XD, NN-MT 02703.770.425 nhdanh.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thùy Công chức TC-KT 02703.770.425 ntkthuy.hto@vinhlong.gov.vn


 

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang