ipv6 ready

Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆN MỸ
Địa chỉ: Quốc lộ 54, ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.770.425
Địa chỉ mail: ubndxthienmy.hto@vinhlong.gov.vn
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang